ŠNEKOVÉ PŘEVODOVKY

– nejpoužívanější převodovky v průmyslovém odvětví

-přijatelné ceny

-kompaktnost – s asynchronním motorem, servomotorem, krokovým motorem

-lze kombinovat s jinými typy převodovek, díky kterým získáme vyšší převodový poměr

-nejčastěji se využívají u dopravníků, jednoúčelové techniky, atd.

Standardní převodovky
Převodovky s předstupněm
Kombinované převodovky